source_0996_aHR0cHM6Ly93d3cuZmluZGFncmF2ZS5jb20vbWVtb3JpYWwvNDEzNDAyNjgvYmVydGhhLXRob21wc29u_part01

https://www.findagrave.com/memorial/41340268/bertha-thompson

Media

source_0996_aHR0cHM6Ly93d3cuZmluZGFncmF2ZS5jb20vbWVtb3JpYWwvNDEzNDAyNjgvYmVydGhhLXRob21wc29u_part01

source_0996_aHR0cHM6Ly93d3cuZmluZGFncmF2ZS5jb20vbWVtb3JpYWwvNDEzNDAyNjgvYmVydGhhLXRob21wc29u_part01

source_0996_aHR0cHM6Ly93d3cuZmluZGFncmF2ZS5jb20vbWVtb3JpYWwvNDEzNDAyNjgvYmVydGhhLXRob21wc29u_part02

source_0996_aHR0cHM6Ly93d3cuZmluZGFncmF2ZS5jb20vbWVtb3JpYWwvNDEzNDAyNjgvYmVydGhhLXRob21wc29u_part02

References

    1. Delp, Bertha